Mooi onderhandelingsresultaat nieuw Dormio Hotel Resort

20/12/2021

De gemeente Veere en Dormio zijn tevreden over het bereikte onderhandelingsresultaat over de bouw van een hotel op het zogenoemde Kaasboerterrein in Biggekerke. Er is overeenstemming over het hotelconcept, het aantal kamers, het aantal bedden, het ontwerp van de voorgenomen bebouwing en een financiële vergoeding aan Dormio voor de ingetrokken eerder verleende omgevingsvergunning uit 2011. De handtekeningen zijn onder de nieuwe overeenkomst gezet nadat deze op 16 december 2021 de volle steun kreeg van de meerderheid van de gemeenteraad.

Overeenstemming over het aantal kamers en het aantal bedden

Er is sprake van een afslanking ten opzichte van de ingetrokken omgevingsvergunning. Met het afgeslankte plan wordt ingezet op reductie van het aantal kamers en bedden ten opzichte van de omgevingsvergunning uit 2011.

Omgevingsvergunning 2011 Alternatief hotelplan Reductie
Aantal eenheden 173 121 52
Aantal bedden 550 322* 228
Aantal kitchenettes 173 80 93

*Exclusief 80 kinderbedden/bedstedes.

Het concept van het alternatieve hotelplan bestaat uit een mix aan faciliteiten en voorzieningen op 4* plus niveau waarbij ingezet wordt op families. De vermindering van het aantal kamers en bedden in combinatie met het vernieuwde hotelconcept hebben, ten opzichte van het eerdere plan uit 2011, positieve effecten op de verkeers- en parkeerdruk en de toeristisch-recreatieve druk op de omgeving.

Bebouwing zal passen bij sfeer en schaal Biggekerke

Bij het uitwerken van het plan wordt rekening gehouden met het DNA van Biggekerke. Er wordt gekozen voor een opdeling van de bebouwing in een hoofdgebouw met faciliteiten met daaromheen losse passende gebouwen met units in een parkachtige, verkeersluwe omgeving. De bebouwingshoogte zal maximaal uitkomen op de hoogte van een doorsnee woning: twee lagen met een kap. Door deze beperkte bebouwingshoogte en door een verspreiding van de gebouwen op het terrein ontstaat geen massaliteit maar een sfeer en schaal die recht doet aan de dorpsbebouwing van het buitengebied van Biggekerke.

Tegemoetkoming planschade en extra kosten

Dormio is bereid geweest mee te werken aan het afgeslankte plan. Daarom vindt de gemeente het redelijk dat Dormio, na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning, een tegemoetkoming in de geleden planschade krijgt van maximaal € 500.000. Voor gemaakte extra kosten krijgen de beide initiatiefnemers, Dormio BV en de Kaashoeve BV, een tegemoetkoming van elk € 175.000.

Voortgang ontwikkeling hotelplan

Dormio werkt het afgeslankte plan uit tot een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden aangevraagd. In dit ontwerpproces wordt de omgeving geraadpleegd (participatie). De aanvraag doorloopt de uitgebreide omgevingsvergunningprocedure waarbij de ontwerp omgevingsvergunning 6 weken voor zienswijzen ter inzage ligt. Daarna besluit de gemeente over de verlening van de omgevingsvergunning. De lopende juridische procedures worden door partijen gerespecteerd.

Wethouder Chris Maas: van de gemeente Veere zegt over het onderhandelingsresultaat: “We hebben veel bereikt ten opzichte van het eerdere plan: minder eenheden, minder bedden en een vernieuwend hotelconcept. Het nieuwe hotel krijgt een hogere kwaliteitsklasse én het is een aanvulling op de variatie in de toeristische verblijven in Veere. Het hotelplan sluit nu beter aan bij de huidige inzichten over recreatie en leefbaarheid. Er zijn constructieve gesprekken gevoerd met een resultaat dat er mag zijn.”

Don van Schaik (CEO Dormio Group):“We zijn blij met dit compromis, hiermee kunnen we verder. Ons hotelconcept voegt een nog niet bestaande kwaliteit toe aan de toeristische sector in Veere. Het hotel krijgt een slecht-weer voorziening en een uitgebreid wellnessaanbod in de accommodaties. De intensieve onderhandelingen hebben we samen kunnen afronden met een mooi resultaat.”

Lees alle nieuwsberichten